Login

Sjukdom

- Kommunalt anställd

Ditt försäkringsskydd består av fyra
delar som kompletterar varandra.
Skyddet kan variera beroende på
vilken anställning du har. Här får du
en kort beskrivning av samtliga delar.